fbpx

המוסיקה מעצם היותה שפה הבעתית טומנת בחובה אינפורמציה רבה המשמשת למטפל כשער אל עולמו הפנימי של המטופל ובכך מתאפשר תהליך הריפוי

טיפול במוסיקה הוא חלק מכלל הטיפולים הנפשיים בתחום ההבעה והיצירה (טיפול באמצעות אמנויות) המחבר בין שני ערוצי תקשורת, המשלימים אחד את השני.

הערוץ הראשון, אותו אתם בוודאי מכירים מהטיפול הפסיכולוגי הוא הדיבור. אדם מגיע לטיפול ומדבר את שעל ליבו. תוך כדי הדיבור קורים כמה דברים חשובים:

  • המטופל שומע את עצמו בנוכחות דמות אובייקטיבית (המטפל) המכוונת את תשומת ליבו למה שנאמר, למה שנאמר בין השורות (סאבטקסט) וגם למה שלא נאמר.
  • האסוציאציות החופשיות שעולות בזמן הדיבור מאפשרות למטופל לגעת באזורים הלא מודעים של הנפש ובכך לדבר על מה שהוא לא חשב (או לא רצה) לדבר.
  • במהלך השיח משחזר המטופל (מול המטפל) מערכות יחסים משמעותיות מהעבר ובכך מתאפשר תהליך של ריפוי מול אותן דמויות שנטמעו בנפשו של המטופל במהלך חייו.

ערוץ התקשורת השני, המייחד את תחום הטיפול במוסיקה הוא כמובן  המוסיקה. המוסיקה מאפשרת למטופל לבטא את עולמו הפנימי בדרך יצירתית (נגינה, שירה, כתיבה והלחנה ועוד), רכה ולעיתים ידידותית יותר בעבורו מהדיבור הישיר. לא פעם קורה שאדם שמגיע לטיפול איננו מסוגל לארגן את מחשבותיו ולבטא את תחושותיו או שאיננו יודע בכלל מה הוא חושב או מרגיש. במקרים אלה, המוסיקה משמשת את המטופל ככלי עוצמתי ויעיל לביטוי ולשיח לא ישיר מול המטפל.